Skoolgeld 2019

Skoolgeld word jaarliks deur die beheerliggaam hersien. Skoolgeld kan eenmalig betaal word, per debietorder of in maandelikse paaiemente.

1 Kind

R 13 200 per Jaar
11x R 1200 = R 13 200

Vooruitbetaalde Afslag: R660*

Debietorder Afslag: R30*

Sien notas hieronder…

R 1200 /pm

Laai aansoekvorm af

2 Kinders

R 23 595 per Jaar
11x R 2145 = R 23 595

Vooruitbetaalde Afslag: R1180*

Debietorder Afslag: R54*

Sien notas hieronder…

R2145 /pm

Laai aansoekvorm af

3 Kinders

R 33 935 per Jaar
11x R 3085 = R 33 935

Vooruitbetaalde Afslag: R1697*

Debietorder Afslag: R77*

Sien notas hieronder…

R3085 /pm

Laai aansoekvorm af

*Vooruitbetaalde Afslag

Ouers kwalifiseer vir vooruitbetaalde afslag indien die volle jaarlikse skoolfonds voor die 7de Februarie betaal word.

*Debietorder Afslag

Ouers kwalifiseer vir debietorder afslag indien die maandelikse paaiement deur middel van ‘n debietorder betaal word.

Arendsnes Fondse (Naskoolsentrum)

Arendsnes fondse beloop tans R990, vooruitbetaalbaar, per leerling per maand. Daar is ook ‘n middagfooi van R90. Arendsnes fondse kan betaal word in die volgende rekening:

Rekening Naam: Solid Basics Development
Bank: ABSA Bank
Tipe Rekening: Tjek
Rekening Nommer: 409 069 1449
Takkode: 632005

Verwyssing: Naskoolrekeningnr. Bv. AN123 C NEL

Maandelikse Betalings

Maandelikse skoolfonds paaiemente is betaalbaar voor of op die 7de van elke maand. Eerste paaiemente is betaalbaar op die eerste dag wat die skool begin.

Laerskool Krugersdorp-Noord bank inligting

Rekening: L/S Krugersdorp Noord
Bank: Absa
Tipe Rekening: Tjek
Rekening Nommer: 0100 637 0159
Takkode: 632005

Verwyssing Inligting

INDIEN U SKOOLFONDS BETAAL, MELD AS VERWYSING U SKOOLFONDSREKENINGNOMMER, ASOOK VOORLETTER EN VAN VAN OUDSTE KIND. BV. 123 A BOTHA.

INDIEN ‘N BETALING VIR ‘N ADVERTENSIE IN DIE OOR-IE-NORIES GEMAAK WORD, MELD ASB. AS VERWYSING ADV/OOR-IE-NORIES.