Boodskap van die beheerliggaamvoorsitter

As deel van die Beheerliggaam is dit vir my ‘n voorreg en aangenaam om die boodskap aan u voor te lê.

Laerskool Krugersdorp-Noord is ‘n skool met ‘n ryk geskiedenis van meer as 100 jaar. Ons skool is een van min skole in Krugersdorp wat kan spog met geslagte oud “Nories” wat deur ons skool beïnvloed is. Oor die afgelope paar jaar het die skool nuwe en dinamiese uitdagings deurstaan wat eie is aan die tye waarin ons lewe. Ons as Beheerliggaam het die besluit geneem om oor die volgende paar jaar in ons verkose termyn ons daarop toe te spits om die skool se personeel met ‘n beproefde en suksesvolle aanslag te ondersteun.

Die aanslag is baie gefokus op al die rol spelers in ons gemeenskap met ‘n groot klem op die leerders en die onderwysers, sowel as al die ondersteuningsdienste wat direk met ons skool werk op ‘n volhoubare wyse. Die aanslag sluit in die daarstelling en vestiging van sisteme om gemotiveerde leerders, personeel en ouers wat die beeld van die skool positief uitdra deur middel van vestiging van selftrots en waardes met die leuse: DIS MY SKOOL!

Die VISIE is: Noordskool ontwikkel elkeen tot sy beste!

Om die paar woorde in die sin uit te leef is ‘n groot uitdaging wat ons op ‘n volhoubare en unieke wyse wil aanpak.

Ons MISSIE is: Die skep van ‘n bevorderlike en veilige leeromgewing waarin leerders en onderwysers tot hulle volle potensiaal kan ontwikkel binne ‘n Christelike, Afrikaanse raamwerk.

Dit gaan bereik word deur:

  • Goed gekwalifiseerde, toegeruste en gemotiveerde personeel
  • Hardwerkende, toegewyde, gelukkige kinders
  • ‘n Goeie vennootskap tussen belangegroepe
  • Balans tussen akademie, sport en kultuur
  • Aanvaarding van verantwoordelikhede van alle belangegroepe

Hiermee saam het ons besluit om sekere doelwitte jaar na jaar te formuleer en deur te voer tot op die punt waar ons die Visie en die Missie van die skool ten volle uit leef. In Suid-Afrika beleef ons tans ‘n baie dinamiese en veranderlike omgewing, wat dit duidelik uitspel dat ons heelwat meer uitdagings beleef om ons kinders tydens hulle ontwikkelingsjare op laerskool die mededingende voordeel te gee. Om aan ons kinders die mededingende voordeel te kan bied , skep ons ‘n leeromgewing in Afrikaans met ‘n Christelike grondslag waar ons elke kind tot sy/haar beste kan ontwikkel, en ook met respek vir sy/haar medemens die hoërskool en die volwasse lewe te kan uitleef.

Ons het verteenwoordigers op die Beheerliggaam wat oor ‘n breë besigheidsagtergrond en kennis beskik. Ons nooi u uit om enige gedagte of projek wat die skool kan verbeter of ons kinders kan bevorder met ons te kommunikeer.  Genoegsame tyd en kennisgewing om so ‘n projek of inisiatief aan te pak is baie belangrik.

Ons glo dat met die aanslag en die doelwitte wat onlangs aan die ouergemeenskap voorgelê is tydens die jaarlikse begrotingsvergadering, baie positiewe resultate sal oplewer en dat ons ‘n nuwe generasie van “Nories” sal sien uitstyg oor die volgende paar jaar.

Ons personeel is gemotiveerd en baie bekwaam om die omgewing konstruktief te beïnvloed om die leerders positief te motiveer om uit te styg bo die res. Dit is altyd verblydend om die passie en professionele aanslag te beleef van Laerskool Krugersdorp-Noord se personeel. Deurlopende verbetering is aan die orde van die dag en die ontwikkeling van al ons personeel in ‘n vinnig ontwikkelende omgewing is daarom vir ons ‘n prioriteit en ‘n uitdaging wat ons vierkantig in die gesig moet staar en aanspreek op ‘n deurlopende wyse.

Aan die leerders van Laerskool Krugersdorp-Noord wil ek sê julle is die middelpunt van die unieke pad wat ons gaan stap. Julle is die belangrikste gedeelte van die plan en ons wil elkeen van julle die geleentheid gee om JULLE te ontwikkel tot die beste wat julle kan word. Ons wil jou die geleenthede bied om jou die beste leerder op akademiese of kulturele gebied te maak, die beste sport seun of – dogter, of die beste geleentheid gee om jouself uit te leef op ander gebiede, met jou eie manier van dink en doen. Ons wil graag hê jy moet hard werk en op die beste moontlike manier presteer wat jy kan. Ons skool se leuse is mos “WERK EN WEN”.

Aan alle nuwe en voornemende ouers, nooi ons u graag om u kind toe te laat om sy of haar SPORE te kom los by Laerskool Krugersdorp-Noord. Die skool het ‘n onblusbare vlam van passie vir die kinders, met toegewyde personeel en ‘n ondersteunende gemeenskap. Kom maak ‘n draai by ons skool om die uniekheid daarvan eerstehands te ervaar.

Groete

C.F. JOUBERT

BEHEERLIGGAAM VOORSITTER

Cool Ideas Logo 2021 web