Skoolgeld 2023

Skoolgeld word jaarliks deur die beheerliggaam hersien. Skoolgeld kan eenmalig betaal word, per debietorder of in maandelikse paaiemente.

1 Leerder

R 16 258 per Jaar
11 x R 1 478 = R 16 258

Vooruitbetaalde Afslag: R 813*

Debietorder Afslag: R 37*

Sien notas hieronder…

R 1478 /pm

Laai aansoekvorm af

2 Leerders

R 27 698 per Jaar
11 x R 2 644 = R 27 698

Vooruitbetaalde Afslag: R 1454*

Debietorder Afslag: R 66*

Sien notas hieronder…

R2644 /pm

Laai aansoekvorm af

3 Leerders

R 41 415 per Jaar
11x R 3 765 = R 41 415

Vooruitbetaalde Afslag: R 2071*

Debietorder Afslag: R 94*

Sien notas hieronder…

R3765 /pm

Laai aansoekvorm af

*Vooruitbetaalde Afslag

Ouers kwalifiseer vir vooruitbetaalde afslag indien die volle jaarlikse skoolfonds voor die 7de Februarie 2023 betaal word.

*Debietorder Afslag

Ouers kwalifiseer vir debietorder afslag indien die maandelikse paaiement deur middel van ‘n debietorder betaal word.

Arendsnes Naskoolsentrum

Arendsnes fondse beloop tans R 1400, vooruitbetaalbaar, per leerling per maand. Daar is ook ‘n middagfooi van R 120. Arendsnes fondse kan betaal word in die volgende rekening:

Rekening Naam: Solid Basics Development
Bank: ABSA Bank
Tipe Rekening: Tjek
Rekening Nommer: 409 069 1449
Takkode: 632005

Verwysing: Naskoolrekeningnr. Bv. AN123 C NEL

Maandelikse Betalings

Maandelikse skoolfonds paaiemente is betaalbaar voor of op die 7de van elke maand. Eerste paaiemente is betaalbaar op die eerste dag wat die skool begin.

Laerskool Krugersdorp-Noord bankbesonderhede

Rekening: L/S Krugersdorp Noord
Bank: ABSA
Tipe Rekening: Tjek
Rekening Nommer: 0100 637 0159
Takkode: 632005

Verwysing Inligting

INDIEN U SKOOLFONDS BETAAL, MELD AS VERWYSING U SKOOLFONDSREKENINGNOMMER, ASOOK VOORLETTER EN VAN VAN OUDSTE KIND. BV. 123 A BOTHA.

Cool Ideas Logo 2021 web