Remediërende onderrig

Leerders wat uitvalle toon word deur die personeel geïdentifiseer. Eers ontvang die leerder heronderrig klassikaal by die onderwyser self. Indien daar nie ‘n verbetering is nie, word die leerder verwys na R.O.-klasse. Die leerders word ingedeel by van ons personeel wat Dinsdae en Donderdae remediëring met die leerders doen.

Verslae word aan die personeel en ouers gestuur van hoe die leerder vorder. Indien daar nie vordering is nie, word die leerder na die R.O.-sentrum verwys. Sy onderrig hulle individueel en personeel ontvang verslag van haar en waar hulp verleen moet word. Indien nodig word leerders getoets deur ons opvoedkundige sielkundiges en verwys na ons skole vir leergestremdhede soos Wesrandskool.