Meer oor ons akademie

Laerskool Krugersdorp-Noord volg die Kurrikulum- en assesseringsbeleidsverklaring soos opgestel deur die Departement van Basiese onderwys.

Ons beskik oor puik, gekwalifiseerde personeel wat positief is teenoor die onderwys en wat hulle werk geniet. Ons leerders besef die erns van hul skoolwerk en is getrou.

Daar heers ‘n ontspanne gees van hardwerkendheid by die skool. Ons handhaaf bo-gemiddelde uitslae en kry gereeld positiewe terugvoer vanaf die hoёrskole.

Ons klaskamers is veilig en goed toegerus. Daar is voldoende leermateriaal vir elke leerder.