Norienes skoolgeld

Skoolgelde is streng vooruitbetaalbaar vanaf Januarie tot November voor/of op die 7de van elke maand.

Registrasie is jaarliks betaalbaar: R1 900 (Sluit instappies in)

Maandelikse tariewe beloop as volg:

 • Halfdag kleuters:
  • 1 Leerder – R 2 340 x 11 maande = R 25 740
  • 2 Leerders – R 4 450 x 11 maande = R 48 950
  • 3 Leerders – R 6 485 x 11 maande = R 71 335
 • Voldag kleuters:
  • 1 Leerder – R 3 190 x 11 maande = R 35 090
  • 2 Leerders – R 6 060 x 11 maande = R 66 660
  • 3 Leerders – R 8 830 x 11 maande = R 97 130
 • Halfdag met etes:
  • 1 Leerder – R 2 700 x 11 maande = R 29 700
  • 2 Leerders – R 5 130 x 11 maande = R 56 430
  • 3 Leerders – R 7 479 x 11 maande = R 82 269

Voldag kleuters ontvang ‘n gebalanseerde middagete en ‘n versnappering.

Bank

ABSA Bank

Rekening Naam

Solid Basics Developent

Rekening Nommer

409 069 1449

Tipe Rekening

Tjek Rekening

Takkode

632005

Verwysing

Skoolfondsrekeningnommer Bv. NOR123 C NEL