Norienes bankbesonderhede

Bank

Absa Bank

Rekening Naam

L/S Krugersdorp Noord Trust

Rekening Nommer

0103 469 0151

Tipe Rekening

Tjek Rekening

Takkode

632005

Verwyssing

U skoolfonds rekeningnommer