Intersen fase (Gr. 4 – Gr. 7)

Graad 4

Me. R. Gouws
Me. R. GouwsGraad 4 G (Graadvoog)
Mnr. Q. Botha
Mnr. Q. BothaWiskunde en Departementshoof
Mnr. J. Harding
Mnr. J. HardingGraad 4 H
Me. N. White
Me. N. WhiteGraad 4 W
Mnr. J. Oosthuyzen
Mnr. J. OosthuyzenGraad 4 O
Me. M. Lötter
Me. M. LötterGraad 4 C

Graad 5

Mnr. H. Zerbe
Mnr. H. ZerbeGraad 5 Z
Me. A. Palk
Me. A. PalkGraad 5 P
Mnr. B. Marais
Mnr. B. MaraisGraad 5 M (Graadvoog)
Mnr. W. Palk
Mnr. W. PalkGraad 5 W

Graad 6

Mnr. S. Oosthuizen
Mnr. S. OosthuizenGraad 6 O
Me. T. Erasmus
Me. T. ErasmusGraad 6 E (Graadvoog)
Me. M. Jonker
Me. M. JonkerGraad 6 J
Me. E. Beyneveldt
Me. E. BeyneveldtGraad 6 B
Me. J. du Plessis
Me. J. du PlessisGraad 6 D

Graad 7

Mnr. R. van der Heever
Mnr. R. van der HeeverGraad 7 V
Me. J. Marais
Me. J. MaraisGraad 7 M
Mnr. Q. Mouton
Mnr. Q. MoutonGraad 7 Q
Me. C. van Dyk
Me. C. van DykGraad 7 C
Me. A. Miller
Me. A. MillerAfrikaans HT / Graadvoog / Departementshoof
Mnr. W. Lotter
Mnr. W. LotterNW / Departementshoof