Vervoer

Die skool beskik oor ‘n busroete wat elke oggend om 06:30 en weer direk na skool 14:30 in die onmiddelike omgewing rondom die skool gery word. Die roete word na gelang van leerders wat bykom en wegval aangepas om so kosteen tyddoeltreffend moontlik te wees. Tans beloop die koste van ‘n retoerkaartjie R80,00 per week en sou ‘n leerder slegs ‘n enkelrit benodig beloop die koste R10,00 per rit.

Maand-,week- en enkelkaartjies is beskikbaar. Buskaartjies word by die finansiële dame verantwoordelik daarvoor aangekoop, maar elke aansoek moet eers met die Adjunkhoof bespreek word. Wanneer groter groepe leerders vervoer moet word, word daar gebruik van private busmaatskappye, slegs semi-luukse busse word in die geval gebruik. Die koste word, behalwe in die geval van sport- en opvoedkundige toere, deur die skool gedra.