Geskiedenis

1928 tot 1962

gpvisser-1928-1962

Mnr. Gert Petrus Visser was die eerste skoolhoof van Laerskool Krugersdorp-Noord. Sy merkwaardige lewensfilosofie en energie word nou nog deur oud-leerlinge en kennisse onthou. Hy is ‘n rolmodel vir vele en ons kan met trots opkyk na ‘n persoon wat ongelooflik baie vir die onderwys en opvoeding beteken het.

Mnr. Visser is op 26 Februarie 1897 in Krugersdorp gebore. Hy begin sy laerskoolloopbaan aan die Primere Skool in Kerkstraat waarna hy sy Hoerskoolopleiding by English High School begin.

Mnr. Visser verlaat die Hoerskool op 15 jarige ouderdom. Hy begin werk by Ranfontein Estates se myn waar hy tydens ‘n fratsongeluk sy arm verloor.

Mnr. Visser behaal sy onderwysdiploma aan die Heidelbergse Onderwys Opleidingskollege. Na sy onderwysdiploma behaal hy sy B.A. Graad aan die Universiteit van Pretoria. Mnr. Visser begin sy onderwysloopbaan by ‘n laerskool in Krugersdorp-Wes. Mnr. Visser ontvang elke naweek opleiding in Potchefstroom en behaal so sy Meestersgraad in Onderwys.

In 1928 word Mnr. Visser aangestel as skoolhoof by Laerskool Krugersdorp-Noord.

In 1929 tree Mnr. Visser in die huwelik met Helene in die Grootte Kerk, Adderleystraat, Kaapstad. Uit hul huwlik is twee kinders gebore, Elma en Gerrie Visser.

Tydens sy langverlof in 1938 gaan hy na London. Terwyl hy daar is bestudeer hy verskeie onderwerpe aan die Universiteit van London. Hy besoek verskeie skole in Engeland, Duitsland, Noorwee en Nederland. Hy vergelyk hul onderwysmetodes met die van Suid-Afrika.

Mnr. Visser se uitgangspunt was dat leerders vir hulself moet kan dink. Skoolgaan moet deel wees van leerders se lewenswyse. So kweek hul vir hulself ‘n gesonde en gebalanseerde leefwereld.

In 1962 tree Mnr. Visser as skoolhoof van Laerskool Krugersdorp-Noord af. Vir 34 jaar het Mnr. Visser leerders geinspireer om net die beste te lewer en hoe hoogtes te bereik.

In dieselfde jaar word Mnr. Visser verkies tot raadslid van Wyk 9 in Krugersdorp. Hy dien ook 29 jaar lank op Krugersdorp se Biblioteek-komitee waarvan hy 21 jaar lank voorsitter was.

Mnr. Visser het vir ontspanning graag rolbal gespeel. Hy het nooit aan kampioenskappe deelgeneem nie aangesien die wenfaktor nie vir hom belangrik was nie.

Mnr. Visser sterf in 1966 op 69 jarige ouderdom. Hy sal altyd onthou word as ‘n merkwaardige en gesiene man in ons gemeenskap. Hy het Laerskool Krugersdorp-Noord se belange altyd hoog op die hart gedra. Sy herhinneringe sal ons nog lank bybly.