Geskiedenis

2000 tot 2011

jhgroenewalt-2000-2011

Mnr. Groenewald het in 1985 by Laerskool Krugersdorp-Noord begin as Adjunk-Hoof. Daarna is hy weg by Noordskool, maar het in 2000 weer teruggekeer en hierdie keer as die Hoof van die skool met 820 leerders.

Voordat hy hoof by Noordskool geword het, was hy reeds hoof van ‘n groot skool in die Vaaldriehoek. Sy ervaring in en passie vir die onderwys het dadelik ‘n merkbare positiewe invloed op Noordskool gehad. Die hele skoolterrein is opgeknap en met netjiese pallisade omhein. ‘n Sekuriteitswag is aangestel om sekuriteit by die skool op te knap. Belangriker nog, hy het toegesien dat leerders sowel as onderwysers gedurende periodes in hul klasse is, sodat leeronderrig optimaal kan plaasvind.

Mnr. Groenewald het aan die Universiteit van Pretoria en Onderwyskollege gestudeer en nagraads was hy ‘n student aan die Universiteit van Potchefstroom. Hy behaal ‘n BA B Ed graad en hierdie graad het ook ‘n Honneurs in Opvoedkunde ingesluit. Daarna het Mnr. Groenewald ook sy THOD en VDOJW, wat verdere indiensopleiding behels, behaal.

Mnr. Groenewald het ook sekere vakke op skoolvlak soos Wiskunde, Liggaamlike Opvoeding, Geskiedenis, Aardrykskunde en Bybelonderrig aangebied.

Dit is interessant om te weet dat Mnr. Groenewald sy beroep as onderwyser met Graad 3’s begin het! Die hoogtepunte in sy loopbaan as hoof by Noordskool word deur Mnr. Groenewald as volg opgesom: “Op die gebied van sport was Laerskool Krugersdorp-Noord twee keer al Goeue Leeu-wenners vir rugby, vir drie jaar Gautengdag vir Netbal-wenners en vier hokkiespanne was die wenners van die liga. Die grootste hoogtepunt op sportgebied is om te sien hoeveel kinders elke jaar aan sport deelneem. Dit is ‘n hoogtepunt tydens die sportseisoen om te sien dat elke kind die geleentheid kry om deel te neem en dat elke kind tel.”

In terme van kultuur is die drie revue’s, wat op verskillende maniere aangebied was, vir Mnr. Groenewald ‘n hoogtepunt. Hy is ook trots op die skool wat al die Wetenskap Olimpiade gewen het.

Hy sien alle kinders in sy skool as leerders met potensiaal wat ontwikkel moet word. In sy tydperk as hoof het al die Graad 5 tot 7 leerders by drie geleenthede vanaf Krugersdorpstasie met die trein na die TO Strand, by die Suidkus vertrek. Daar het hulle dan onderrig op die strand ontvang. Sommige leerders het tydens so ‘n seetoer nie net vir die eerste keer in hulle lewens die see gesien nie, maar ook vir die eerste keer die grense van Gauteng oorgesteek. Hy sorg ook dat die leerkragte hulself gereeld opskerp by seminare en kursusse en kers opsteek by ander toonaangewende skole van oor die land, so ver as Kaapstad. Sodoende dra hy by dat hulle nie in ‘n gemaksone verval en stagneer nie. Hy vind maniere om die gees en gesindheid in die skool positief te hou deur onder andere ‘n personeellid by geleentheid ‘n interessante storie oor die interkom te laat vertel.

Leerders is vir hom nie maar net nog ‘n groepie wat moet aanskuif na die hoerskool nie. Hy wil graag hulle potensiaal ontwikkel en hulle horisonne verbreed. So het hy aan die begin van die jaar onderwysers geidentifiseer om spesiale aandag aan ‘n groepie leerders tydens ‘n verkleinde seetoer te gee, ten opsigte van o.a. skryfkuns, musiekagtergrond, wiskunde, sterrekunde en snorkel. Die leerders moes self hulle vliegtuigkaartjies na die TO strand reel. Hoeveel ander Graad 12 leerlinge kan se dat hulle al hul eie reisrelings getref het?!

In sy termyn was Mnr. Groenewald betrokke by baie van die opknappingswerk wat by die skool plaasgevind het, soos onder andere die installering van die spreiligte, die bou van die ouditorium, die opknapping van die geboue, die oprig van die twee rekenaarsentrums en die personeellapa. Hy sien sy rol in die onderwys as iemand wat leiding gee en voor stap. Hy sien homself as iemand wat kan dink, kreatief kan wees en nie stagneer nie. Hy voeld dat dit belangrik is om altyd ‘n plan B te he en om kinders, onderwysers en ouers regverdig te behandel. Mnr. Groenewald voel dat die skool daar is om die gemeenskap te dien en om betrokke te wees in die gemeenskap, aangesien die gemeenskap en die skool hand aan hand gaan.